استفاده از کوپلر گروتی بیش تر برای سازه های پیش ساخته مانند تیر، ستون و دیوار استفاده می گردد.

ساختار این گونه بتن ها به گونه ای است که از یک طرف دارای رزوه و از سمت دیگر دارای محفظه ای برای ریختن بتن گروت می باشند.

در این حالت نیرو از میلگرد به بتن و از بتن به میلگرد منتقل میشود .

در قطعات پیش ساخته شبکه آرماتور به وسیله کوپلر میانی بسته میشود و در محل اتصال دو ستون به یکدیگر کوپلر های گروتی تعبیه میشود.

از این نوع وصله میکانیکی ( کوپلر گروتی) می توان در میلگرد هایی که طول آنها از طول مهاری کمتر است نیز استفاده کرد و در آخر این وصله های به نحوی طراحی شده اند تا پس از تکمیل اتصال ، تمامی قواعد و بند های آیین نامه ی ACI  را اجرا نمایند.

 

خرید کوپلر گروتی

کوپلر گروتی (وصله مکانیکی) علاوه بر استفاده در ساخت قطعات پیش‌ساخته، از سوی دیگر می‌تواند برای ادامه دادن میلگردهایی که طول آنها از طول مهاری کمتر است به کار گرفته شود. . کوپلرهای گروتی می‌توانند همانند کوپلرهای پیچی برای امتداد میلگردهای انتظار استفاده شوند. البته از آنجا که این نوع از وصله‌ مکانیکی هزینه به مراتب کمتری نسبت به کوپلر پیچی دارند، می‌توانند در مواردی که در مشکلات مالی در پروژه اجازه استفاده از کوپلرهای پیچی را نمی‌دهد، جایگزین مناسبی برای کوپلرهای پیچی باشد.

در قطعات پیش ساخته شبکه آرماتور به وسیله کوپلرهای میانی بسته می‌شود و در قسمت اتصال دو ستون به یکدیگر کوپلرهای گروتی تعبیه می‌شوند. که از یک سمت به میلگردها طولی به وسیله رزوه اتصال می‌یابد و سمت دیگر آن با استفاده از درپوش‌هایی مسدود می‌گردد تا در حین عملیات بتن‌ریزی با بتن پر نشود.

پس از بتن ریزی و آماده شدن قطعات و انتقال آنها به محل نصب، میلگرد انتظار ستون قبل وارد محفظه کوپلر گروتی ( وصله مکانیکی) شده و گروت از طریق لوله‌هایی که به محفظه متصل می‌باشند تزریق می‌شود تا محفظه به طور کامل از گروت پر شود. در برخی موارد به دلایل مختلف نظیر اشتباه انسانی و یا بریده شدن میلگردهای انتظار توسط سارقین طول مهاری میلگردهای انتظار برای وصله میلگردها کوتاه می‌شود. در این موارد باید از روش و یا ابزاری برای امتداد میلگردهای انتظار استفاده کرد