کوپلر چپ و راست در مکان هایی که هیچ از یک آرماتورها امکان چرخش نداشته باشند، استفاده می گردد. نحوه ساختار این گونه کوپلرها به گونه ای است که با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتورو با کوپلر درگیر شده و رزوه ها تا پایان درون کوپلر چپ و راست بسته می شوند.

رزوه داخلی کوپلر از یکطرف راست گرد و از طرف دیگر چپ گرد می باشد، همچنین رزوه های ایجاد شده در انتهای دو آرماتور یکی راست گرد و دیگری چپ گرد می باشند با چرخاندن کوپلر رزوه های دو آرماتور با کوپلر درگیر شده و در ادامه رزوه ها تا انتها درون کوپلر چپ و راست بسته خواهند شد.

دستورالعمل بستن کوپلر چپ وراست

 

۱ – پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگردها، کوپلر چپ و راست را بین دو آرماتور مورد نظر قرار دهید.

 

 

۲- با فشار همزمان دو آرماتور به طرف کوپلر و چرخاندن کوپلر در جهت صحیح، رزوه های کوپلر را با رزوه های هر دو آرماتور درگیر نمایید بستن کوپلر چپ و راست را ادامه دهید

 

 

۳- با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر کوپلر چپ و راست را تا هنگامی که رزوه آرماتور کاملاً به کوپلر بسته شوند ادامه دهید

 

۴-هنگام چرخش کوپلر باید آرماتورهای دو طرف کوپلر ثابت و بدون چرخش توسط آچار مهار شوند. جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلر چپ و راست از نشانه گذاری توسط رنگ قرمزبر روی کوپلر استفاده شود.

 

قیمت خرید کوپلر چپ و راست

 

لازم به ذکراست جنس کوپلرهای تولیدی اتصالات مکانیکی عموماً از فولاد آلیاژی ۱٫۱۱۹۱ می باشد و منطبق استاندارد شماره ۱-۱۲۷۲۳و۲-۱۲۷۲۳ بوده همچنین تولید کوپلرهای اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است