کوپلر میانی (وصله مکانیکی) از خانواده کوپلرهای استاندارد می باشد،این دسته از وصله مکانیکی به دلیل نصب سریع و آسان و  مقاومت بسیار بالا در مقایسه با دیگر روش‌های اتصال میلگرد در دهه اخیر بیشترین مصرف و استفاده را در سازه‌های بتنی دنیا دارا بوده است.

استفاده از این نوع کوپلر درکشور ما هنوز آنچنان که باید و شاید رواج پیدا نکرده است. کوپلر میانی در دنیا معمولا به دو مدل رزوه مستقیم و رزوه مخروطی عرضه می‌شود.

 

قیمت کوپلر میانی

چند تفاوت کوپلر رزوه مستقیم با رزوه مخروطی

ایجاد رزوه مستقیم در انتهای میل گرد و همچنین داخل کوپلر باعث درگیری کامل رزوه‌های کوپلر با رزوه‌های انتهای میل گرد می‌شود چرا که رزوه‌ها در امتداد دو خط موازی ایجاد شده و فقط تلرانس بین رزوه‌های کوپلر و آرماتور بایستی کنترل گردد تا از حد مجاز فراتر نرود که این تلرانس به راحتی با استفاده از ابزارهای کنترل Go و Not Go قابل کنترل است در حالی که در روش رزوه مخروط تطابق زاویه مخروط‌های ایجاد شده روی کوپلر و رزوه‌های آرماتور به راحتی امکان پذیر نبوده و کافی است.

زوایای مخروط حتی در حد ۰٫۵ درجه متفاوت باشند در این صورت قسمتی از رزوه‌های کوپلر و آرماتور با یکدیگر درگیر نشده و انتقال نیرو توسط بخش کوچکی از رزوه‌ها انجام خواهد گرفت که در نتیجه کاهش استحکام وصله مکانیکی مخروطی را در پی خواهد داشت.

طول کوپلر رزوه مستقیم حدود ۳۰% از طول کوپلر مخروطی کوتاهتر است که در نتیجه باعث کاهش قیمت و صرفه جویی در مواد اولیه خواهد شد.

 

خرید کوپلر میانی

رزوه مخروطی با ابزار برش و به روش براده برداری ایجاد می‌شود که مستلزم انتخاب صحیح ابزار و مراقبت از کارکرد صحیح آن است، به زبان ساده تر استهلاک ابزار رزوه کاری به روش رزوه مخروط بسیار شدید بوده و در نتیجه پس از تولید بسیار اندک رزوه مخروطی نیاز به تعویض ابزار می‌باشد یا در غیر این صورت کیفیت رزوه کاری به سرعت کاهش یافته و عملا رزوه‌های ایجاد شده قادر به انتقال نیروی وارده به آرماتور نخواهد بود .

کوپلرهای رزوه مخروط استحکام کششی را در حد رزوه‌های مستقیم برآورده نمی‌کنند و عموماً به هنگام تست کشش، میل گرد رزوه شده از داخل کوپلر خارج شده و یا از محل رزوه‌ها گسیخته می‌شود در صورتی که در کوپلرهای رزوه مستقیم عموماً گسیختگی روی میل گرد و دور از کوپلر اتفاق می‌افتد.

کوپلر موقعیت قابلیت انطباق با تمامی آیین‌ نامه‌های طراحی بتن در سراسر دنیا را دارد و با تسریع عملیات آرماتوربندی کمک شایانی به پیشرفت پروژه می‌کنند.

برای استفاده از این کوپلر موقعیت و ایجاد رزوه بر سر آرماتورها به دستگاه رزوه نیازمند هستیم. این نوع دستگاه‌ها که برای انجام عملیات کوپلینگ آرماتور طراحی شده‌است، می‌تواند آرماتور را از سایز ۱۶ تا ۵۰ به سرعت رزوه کند