فروش کوپلر در شیراز از خدمات و سرویس های جاوید متال برای صنعت کاران و سازندگان سازه ها در استان شیراز و شهرهای همجوار است شما می توانید با تماس با مجموعه تخصصی جاوید متال از اطلاعات و مشاوره های اختصاصی ما بهره مند شوید.

 

کوپلر در شیراز

کوپلر، وصله مکانیکی است که استفاده از آن مشکلات اتصال اورلپ در سازه های بتنی را برطرف می کند. این مشکل در وصله میلگرد و در ساختمان های بتنی مشاهده می شد که استفاده از کوپلر ها این مشکل را برطرف کرده است.
اتصالات کوپلر دارای گونه های متنوعی هستند که با توجه به شرایط سازه ای انتخاب و بکاربرده میشوند. این کوپلر ها بایستی با توجه به استاندارد ها و قوانین موجود تولید و ارائه شوند و بنا به خواست مشتریان در انواع متفاوت در اختیار آنها قرار میگیرد.

 

انواع کوپلر

 

کوپلر تبدیل:

کوپلر تبدیل هنگامی بکار برده می شود که بخواهید دو آرماتور را با قطر های مختلف به هم وصل کنید.

 

کوپلرجوشی:

کوپلر جوشی هنگامی استفاده میشود که قرار باشد قطعه بتنی به قطعه فلزی وصل شود. انجام آن نیز به این شکل است که یک طرف کوپلر به قطعه فلزی جوش داده میشود و آن یکی طرف هم جهت رزوه کردن آرماتور ها و متصل کردن آماده است.

 

کوپلرپیچی و قفلی:

کوپلر پیچی و قفلی اغلب برای آرماتورهایی که طولی کم دارند بکار میرود. این کوپلربه این صورت هست که آرماتور رزوه نمی شود و فقط آرماتور درون کوپلر می رود و به وسیله پیچها سفت و قفل میشود.

 

کوپلر فشاری:

کوپلر فشاری به صورت غلافی می باشد و به وسیله پیچ ها از بیرون سفت می شود. این کوپلردر برابر نیروهای فشاری مقاومت می کند و از آرماتورها حفاظت می کند.

 

کوپلر انتهایی:

در مناطق متصل کردن تیر به ستون آرماتور ها بایستی خم به وجود آید و به عبارتی مهار بندی صورت گیرد، که این خم به وسیله کوپلر های انتهایی صورت می پذیرد.

 

کوپلراستاندارد:

کوپلراستاندارد در قسمت هایی که ۲ آرماتور به هم وصل میشوند و یکی از آرماتور ها میتواند بچرخد استفاده میشود.

 

مزایا استفاده از کوپلر

 

۱٫ سبكتر شدن سازه به دلیل وزن ناچیز اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ (۶به۱۰۰)
۲ . كوتاه تر شدن اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ ( ۴به۱۰۰)
۳ . امکان طراحی بهینه به دلیل کاهش وزن سازه و در نتیجه کاهش سطح مقاطع بتنی
۴ . آرایش منظم آرماتورها و در نتیجه ایجاد فضای مناسب برای بتن ریزی مطلوب
۵ . ایجاد اتصال یکپارچه بتن آرماتورها و در نتیجه یکپارچه عمل نمودن آرماتور در محل اتصال به هنگام اعمال نیروهای ناشی از زمین لرزه
۶ . در امتداد هم قرار گرفتن آرماتورها و در نتیجه انتقال نیرو به طور مستقیم
۷ . کاهش نسبت فولاد به بتن در مقاطع بتنی
۸ . صرفه جویی در مواد اولیه (آرماتور) به دلیل کاهش ضایعات
۹ . امکان استفاده بدون محدودیت در هر پوزیشن در سازه بتنی
۱۰ . در اتصال اورلپ عامل ایجاد پایداری اتصال، وجود بتن است و در صورت صدمه دیدن بتن اتصال اورلپ از هم خواهد پاشید ولی در اتصال مکانیکی پایداری اتصال وابستگی به بتن ندارد که این ویژگی باعث پایداری بیشتر سازه به هنگام صدمه دیدن بتن در سوانح طبیعی خواهد شد