استفاده از کوپلر جوشی میلگرد و سازه امکان اتصال آرماتور به سازه فلزی را ایجاد می نماید. جوشکاری این نوع کوپلرها احتیاج به گرمایش نداشته و قابل جوشکاری می باشند.

کوپلر جوشی میلگرد در روش کوپلر جوشی دو سر میلگرد توسط دستگاه برش مخصوصی به صورت صیقلی و صفر درجه برش داده شده و تحت فشار بالای نیروی هیدرولیک به همراه حرارت حاصل از سوختن گاز استیلن در هم ادغام می شوند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای یک اتصال در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد ۶۰ ثانیه می باشد. این روش علاوه بر مزایای اندک، معایب فراوانی را نیز دارد. به طور کلی با توجه به عدم انداره گیری پارامترهای مکانیکی و فیزیکی در این روش و دخالت عوامل متعدد و همچنین تجمیع خطاهای انسانی، محیطی، ماشین آلات و هزینه بالا قابلیت اعتماد به این روش کاهش یافته است

 

روش های کوپلر جوشی میلگرد

 

حالت اول ( اتصال جوشی میلگرد ذوبی با الکترود ) : در این روش آرماتورها پهلو به پهلو و با استفاده از قطعات کمکی با یکدیگر جوش می خورند. ( جوش با قوس الکتریکی )

حالت دوم ( اتصال جوشی میلگرد نوک به نوک خمیری ) : متداولترین و مدرنترین روش جوشکاری آرماتورها می باشد. این روش جوشکاری خمیری یا فورجینگ نام دارد. ( جوش الکتریکی تماسی )

 

کوپلر جوشی

 

قوانین اجرای کوپلر جوشی میلگرد

 

۱-قبل از اقدام به جوشکاری کوپلر جوشی آرماتور در سطح مورد نیاز، محل قرارگیری و جوشکاری عاری از هر گونه چربی و زنگ زدگی بوده و اقدام به تمیز کاری آن گردد.

 

۲-پس از جدا کردن درپوش کوپلر،اقدام به جوشکاری شود . (لازم به توضیح است که درپوش فوق جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کوپلر تعبیه شده،لذا پس ازجوشکاری و سرد شدن کامل کوپلر،مجددادرپوش فوق را در کوپلر جاسازی نمایید ) ازآمپر مناسب جهت جوشکاری استفاده گردد

 

۳- از هر گونه عملیات خنک کاری محل جوشکاری شده اکیدا” خودداری شود .

 

قیمت کوپلر جوشی

 

۴-جهت بستن آرماتور رزوه شده به کوپلر جوش شده پس از جداسازی درپوش آرماتورو درپوش کوپلر اقدام به بستن آرماتور نموده و با آچار مخصوص یا آچارلوله گیر آن را تا نتهای رزوه بسته و محکم نمایید ،در این حالت تمامی رزوه های آرماتوردرون کوپلر قرار می گیرند.

 

۵-دقت شود از الکترود معرفی شده جهت جوشکاری استفاده شده و ابعاد جوش به مقدارمشخص شده تامین گردد

 

قیمت خرید کوپلر جوشی

۶-جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده ،توصیه می گردد پس از بستن کامل آرماتور ها به کوپلر از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده شود .

 

۷-رعایت ونظارت بر استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق آیین نامه بتن ایران  و مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما می باشد .