کوپلر تبدیل با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی شده است، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر مختلف را فراهم می کند. کوپلر تبدیل امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود دارد.

کوپلر تبدیل در مواقعی که سازه نیاز به وصله دو آرماتور با دو قطر مختلف دارد کاربرد دارد، زیرا در چنین شرایطی کوپلر استاندارد رفع نیاز نمیکند، از این رو نوع دیگری از وصله مکانیکی کار را اجرا میکنیم که کوپلر تبدیل نام دارد،. کوپلر تبدیل همان طور که گفته شد با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک آرماتور تعبیه شده، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر متفاوت را دارد. کوپلر تبدیل امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود دارد.

سپس با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم را بصورت کامل تاآخرین رزوه آرماتور به کوپلر بسته و محکم نمایید، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر تبدیل بسته شده اند.

جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می شود پس از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده شود.

کوپلر تبدیل با اختلاف یک سایز در دو طرف از تولیدات مستمر جاوید متال بوده و در صورت نیاز مصرف کننده، کوپلر تبدیل با هر سایز درخواستی تولید می شود . این نوع کوپلر برای میلگرد سایز ۲۰ تا ۵۰ در شرکت جاوید متال تولید می شود همچنین امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام درخواستی برای مشتریان محترم وجود دارد . لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی جاوید متال عموماً فولاد آلیاژی ۱٫۱۱۹۱ می باشد و تولید کوپلرهای اختصاصی برای موارد خاص امکان پذیر است .

 

 

دستورالعمل بستن آرماتورهای رزوه شده به يکديگر توسط کوپلرتبدیل

 

۱-کوپلر تبدیل معمولا در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته میشود.

 

کوپلر تبدیل

۲-پس از جدا کردن محافظ پلاستیکی رزوه میلگرد با استفاده از آچار مخصوص (قابل تهیه از شرکت جاوید متال)و یا آچار لوله گیر کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید .

 

خرید کوپلر تبدیل

۳- با استفاده از آچار مخصوص یا آچار لوله گیر آرماتور دوم را بصورت کامل تا آخرین رزوه آرماتور به کوپلر بسته و محکم نمایید، در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلربسته شده اند.

 

قیمت کوپلر تبدیل

۴-جهت سهولت نظارت و کنترل اتصالات بسته شده توصیه می گردد پس از بستن کامل کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلر استفاده شود.

 

قیمت خرید کوپلر تبدیل