کوپلر آپست قابلیت استفاده در تمامی پوزیشن های سازه ای را داشته و روش کار ابتدا پس از برش پنیری به روش over size شده پس عملیات رزوه کاری بر روی میلگرد انجام می گیرد.

 

این نوع از کوپلر اصطلاحا کوپلر تیپ ۲ نامیده می شود و مزیت این نوع کوپلر نسبت به کوپلر استاندارد این است که می توان تمامی اتصالات در یک مقطع از سازه انجام داد.

 

اندازه جدید محل رزوه به نحوی افزایش می یابد که قادر خواهیم بود سایز رزوه کاری برای هر میلگرد را یک پله افزایش دهیم به طور مثال میلگرد ۳۲ پس از آپست کردن دارای رزوه ۳۶  خواهد بود ناحیه شکست این نوع وصله مکانیکی در تست کشش تماما دور از کوپلر اتفاق می افتد، لازم به توضیح است که میلگرد انتخاب شده برای این روش حتما بایستی قابلیت آپست کردن را داشته باشد متاسفانه بعضی از تولیدات داخلی

امکان آپست کردن را ندارند یا به عبارت بهتر پس از آپست نمودن میل گرد سختی ناحیه رزوه کاری به شدت افزایش می یابد به نحوی که امکان رزوه کاری به روش فرمینگ

وجود ندارد. طول رزوه و طول کوپلر در این روش کاهش می یابد و این بدلیل افزایش قطر محل رزوه کاری است.